Φιλοσοφία Αρχαία

Φιλοσοφία Αρχαία

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

De natura deorum

Τιμή πώλησης:28,26 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:28,26 €
Εκπτωση15,22 €

Βιβλίο:

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

De re publica

Τιμή πώλησης:31,84 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:31,84 €
Εκπτωση17,15 €

Βιβλίο:

33805 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

De topicis differentiis (Περί διαφοράς τόπων)

Τιμή πώλησης:16,56 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:16,56 €
Εκπτωση8,92 €

Βιβλίο:

33753 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Nécessité - Hasard - Liberté dans la philosophie ancienne

Τιμή πώλησης:13,91 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:13,91 €
Εκπτωση7,49 €

Βιβλίο:

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Άπαντα 1

Τιμή πώλησης:6,23 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:6,23 €
Εκπτωση3,36 €

Βιβλίο:

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Άπαντα 2

Τιμή πώλησης:6,23 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:6,23 €
Εκπτωση3,36 €

Βιβλίο:

92981 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Αρχαίας φιλοσοφίας εγκώμιον

Τιμή πώλησης:6,63 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:6,63 €
Εκπτωση3,57 €

Βιβλίο:

108773 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Αρχαίοι κριτικοί

Βιβλίο:

65968 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Βασικά προβλήματα της αρχαίας φιλοσοφίας

Τιμή πώλησης:15,49 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:15,49 €
Εκπτωση8,34 €

Βιβλίο:

Σελίδα 1 από 3

Copyright © 2013 Vivliopazaro. All Rights Reserved. Designed & Hosted by
mrit.gr